Informacje o projekcie
Wtorek, 1 sierpnia 2017

Projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu na terenie Lokalnej Grupy Działania Północnego Mazowsza” realizowany jest w partnerstwie trzech organizacji: Fundacji edukacyjno – sportowej reGeneracja, Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Gminy Grudusk oraz Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie. 

Celem głównym projektu jest promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju oraz wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD Północnego Mazowsza, poprzez utworzenie i doposażenie trzech punktów konsultacyjnych w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu, stworzenie bazy wolontariuszy na terenie Północnego Mazowsza, a także wsparcie szkoleniowe dla członków organizacji działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania Północnego Mazowsza i wolontariuszy.  

Projekt kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz osób powyżej 13 roku życia pochodzących z  terenu LGD Północnego Mazowsza.

W ramach realizowanego projektu zorganizujemy:

   -  Trzy punkty konsultacyjne funkcjonujące przy organizacjach partnerskich realizujących projekt;

   -  Platformę internetową dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy;

   -  Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD Północnego Mazowsza oraz dla wolontariuszy;

   -  Imprezy integracyjne dla uczestników projektu.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Formularz zgłoszeniowy:

      -  dla członka organizacji pozarządowej

      -  dla wolontariusza

3. Deklaracja udziału w projekcie

      -  członka organizacji pozarządowej

      -  wolontariuszaKontakt

Fundacja edukacyjno - sportowa

reGeneracja

ul. Płońska 4 lok. 3, 06-400 Ciechanów

tel. 780-073-252

biuro@regeneracja.org.pl

© 2014 reGeneracja